Dijital Teknolojinin Çocukların Gelişimi Üzerine Etkileri

Dijital Teknoloji Kullanımının Çocukların Gelişimi veSağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri

Teknolojik cihazların (televizyon, bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.) çocukların günlük yaşamına girdiği ve bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini etkilediği fikri gün geçtikçe daha da yaygınlaşmaktadır (Tüzün, 2002). Günümüzde çocukların dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi becerilerini geliştirebilmeleri için birçok fırsat mevcuttur (Bracken & Fischel, 2008). Çocuklar, erken okur-yazarlık faaliyetlerine okul öncesi dönemlerinden itibaren katılabilmektedirler. Günümüz dünyasında teknoloji, çocuklara oynama, keşfetme ve öğrenme için birçok fırsat sunmaktadır (Linebarger & Piotrowski, 2009). Bu öğrenme fırsatları, çocukların gelişiminde kritik bir döneme denk gelmektedir. Çünkü bu dönemde çocukların beyinleri son derece esnektir ve kendi dünyaları hakkında doğal bir keşfetme ve araştırma duygusuyla edindikleri her tecrübe ile nöronlar arası yeni bağlantılar oluşmakta ve var …

Daha fazla oku
  • 0

Doğum Sonrası Depresyondan Kurtulmak

Doğum sonrası depresyondan kurtulmak.. 'anne' gibi hissetmek

Eveeeet 9 ay acısıyla tatlısıyla yaşadığınız sayılı günleriniz bitti ve büyük gün geldi çattı.. Bebeğinizi kucağınıza almaya saatler kaldı. Ancak öpmelere doyamayacağınız bu minik bebek dünyaya geldikten sonra planda olmayan bir takım duygular belirmeye başladı annede. Mutluluk bekliyordunuz, annelik duygusunun dünyadaki en kutsal hazine olduğunu düşünüyorsunuz ama içinizde sıkıntı, sürekli ağlama hissi, aşırı hassasiyet duygusu var. Durumun farkına vardığınızda şaşırıyorsunuz belki kendinizi suçluyorsunuz,bebeğinize yetemediğinizi düşünüuorsunuz..Neden çok mutlu olacağımı düşünürken bu hisler içindeyim diye düşünüyorsunuz. Sakın endişelenmeyin. Doğumdan hemen sonra 2- 4 gün içinde bu rahatsızlığı hissetmeye başlarsınız. “Neden benim başıma geldi ?” diye düşünmenize gerek yok. Çünkü bu durum doğum yapan kadınların % 50-80`inde görülmektedir. Bu duruma ‘Postpartum Depresyon’ denir. Doğum sonrası depresyon, doğum…

Daha fazla oku
  • 0

AYLARA GÖRE ÇOCUK GELİŞİMİ

Normal nörolojik gelişimGelişim anne karnında başlar, olgunluğa kadar devamlıdır.Basamakları tüm çocuklarda aynıdır.Sadece hızı bir çocuktan diğerine değişir.Değişik alanlardaki gelişimler arasında paralellik vardır.Çocuğun gelişim alanlarıKaba motor (oturma yürüme ve atlama)İnce Motor (nesneleri görme elleriyle tutma ve çizim)Kişisel/sosyal (başkalarıyla geçinebilme ve kendine bakabilme)Dil (işitme söylenenleri anlayıp yapma ve konuşma)Çocuğun başlıca gelişim basamakları1. ayOmuzlarından tutulduğunda başını kaldırabilir.15 saniye başını dik tutabilir.Gülerek konuşunca güler.Sese yanıt verir.Yatay ve dikey olarak oyuncağı izler.Göze parlak ışık gelince gözünü kırpıştırır.Yani gözde ışık hissi vardır.Ancak çok iyi göremez.Kısa süreli olarak karşısındaki kişiye bakar.Yüzükoyun yatırılınca başını yana çevirip yanağını yatağa dayayabilir.Yüksek ve ani seslerde irkilirler, kollarını ve bacaklarını yana doğru açabilirler.Bu aynı zamanda bir yenidoğanrefleksidir.( Moro refleksi )Y…

Daha fazla oku
  • 0

AY AY HAREKET GELİŞİMİ

Hareket Gelişimi3. AY

Değerli anne babalar,Bu oyun, bebeğinizi kucağınıza aldığınızda başını dik tutması amacıyla hazırlanmıştır. Oyuniçin bebeğin dikkatini çekecek parlak renkli, sesli oyuncağa ve bir yetişkine ihtiyaç vardır.Bebeğinizi, karşıyı görecek şekilde kucağınıza alın. Sizin ve bebeğinizin karşısına geçen yetişkin,çeşitli sesler çıkararak, elindeki nesneleri bebeğin görebileceği ortalama 30-40 cm mesafedensallayarak dikkatini çekmeye çalışsın. Bebeğiniz anne göğsüne yaslamış olduğu başını kaldırıpdik tutmaya başladığında onu okşayarak “Benim güzel bebeğim” diyerek nazikçe öpün. Buaylarda bebeğin vücut kontrolünü tam olarak kazanmadığını dikkate alarak bebeğinizin belinielinizle kavramayı unutmayın.

Aşağıdaki soruları cevaplayın:1. Bebeğiniz, oyuncağın sesini duyduğunda ne yaptı?2. Başını kaldırabildi mi? Başını dik tutabildi mi?

Hareket Gelişimi5. AY

Değerli anne babalar,Bu oyun, bebeğinizin elindeki nesneyle oynamasını sağlamak…

Daha fazla oku
  • 0

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR

Bebeklik döneminden itibaren, çocuğun gelişimini desteklemeye yönelik hizmet planı yapılırken çocuğutek başına düşünmek oldukça yanlıştır. Çünkü çocuk, ailesi ile bir bütündür. Dolayısıyla çocuğa yönelikher türlü eğitim veya gelişimsel destek süreci planlanırken; anne ve babaları da süreç içine alan bir planyapmak gerekmektedir.

“Küçük bir çocuk, babasının ceketine asılıp aslancılık oynamakistediğinde en ciddi baba bile emekleyip gürlemekten geri durmaz.”

Charlotte GRAY

Çocuğu en iyi tanıyan ailesidir. Aile, çocuğun sevdiği sevmediği şeyler, alışkanlıkları gibi çocukla ilgili hertürlü bilgiye sahiptir. Dolayısıyla eğitim açısından izlenecek yol konusunda aileden alınacak bilgi, oldukçaönemlidir. Ayrıca özel gereksinimli çocuk bir erken çocukluk eğitimi kurumundan yararlanıyorsa, okulaile işbirliği ve aile katılımına gerekli önem verilmelidir. Çünkü özel eğitim bir ekip çalışmasını gerektirir.Aile bu ekibin önemli bir parçasıdır ve vereceği doğru destek …

Daha fazla oku
  • 0

DUYU EĞİTİMİ

Bebeğin çevresi ile iletişime geçebilmesinde, bilgi ve deneyim kazanabilmesinde duyu organlarının payıbüyüktür. Bebekler duyuları aracılığıyla dünyayı keşfeder, yeni bilgiler edinir, haz alır, hatta tehlikeoluşturabilecek durumları fark edebilir.Yeni doğan bebekler, ani ışığa ve sese karşı tüm vücut olarak tepki verirler. Ayak tabanlarına, avuçlarına,yanaklarına dokunulduğunda, bu durumdan haberdar olduklarını gösteren tepkiler verirler. Değişik tatlarıfark ettikleri, verilen yiyecekleri yiyip yememelerinden anlaşılabilir. Keskin kokuları fark edebildikleriçok hafif bir kokuyu fark etmekte güçlük yaşadıkları da bilinmektedir. Bütün bu tepkiler, bebeklerindoğuştan getirdikleri doğal tepkilerdir. Gelişme sürecinde doğuştan var olan bu tepkiler zamanla yeriniamaçlı hareketlere bırakır. Bebekler doğal tepkilerden amaçlı hareketlere geçişinde duyu organlarınıkullanırlar. Her duyu organı, hem kendi görevlerini yerine getirir ve geliştirir, hem de diğer duyu organlarıile i…

Daha fazla oku
  • 0

RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI

Kitaplar, insan yaşamında çok küçük yaşlardan itibaren önemli bir yeri olan, onun bireysel gelişiminidestekleyen, bilgi ve donanımını arttıran eserlerdir. Bebeklik döneminden itibaren çocuğun yaşamına girenresimli kitaplar yoluyla dil, zihinsel ve sosyal duygusal gelişim alanlarında çocuğun gelişimi desteklenir,sunduğu zengin uyarıcılar sayesinde çocuğa etkili öğrenme fırsatları sunar.Kitaplar bebeklikten başlayarak çocukları renkler, çizgiler, harfler ve sözcüklerle tanıştırır. Çocuklarınanadilini öğrenmesini sağlar. Çocukların oynama, eğlenme, görme, duyma, dokunma yoluyla tanıma vekeşfetme gereksinimlerini karşılar. Duygu ve düşünce dünyalarını besler, yaratıcılık ve hayal dünyalarınıgeliştirir. Kitapla karşılaşma önce sadece resimlerle olmakta, daha sonra resim-sözcük, resim-cümle,resim-cümleler, resim-öykü, az resim-çok metin ve nihayet resimsiz metinlere doğru bir gelişme süreciizlenmektedir. Resimli kitaplar, okul öncesi dönemde dil gelişimini destekler, çocukların k…

Daha fazla oku
  • 0

OYUNCAKLAR

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren gelişimlerini etkileyen ve destekleyen en önemli araç oyun veoyuncaklardır. Çocukların büyümesi ve sağlıklı gelişmeleri için beslenme, sevgi, bakım ne kadar gerekliise oyun ve oyuncaklar da o kadar gereklidir. Gelişim evreleri boyunca her çocuk oyun oynamaya veoyuncağa büyük gereksinim duyar. Çocuklar bütün deneyimlerini oyun ve oyuncaklarla edinirler. Oyunungerçekleşmesinde oyuncağın önemli bir yeri vardır. Oyun ve oyuncak birbirinden ayrı düşünülemez.Çocuklara sunulan oyuncak ve oyun araçları, onların yaratıcılığını ve hayal dünyasını geliştirir, dış dünyayıtanımalarına ve yetişkin becerilerini kazanmalarına yardımcı olur. Toplum ve çevre ile olan ilişkilerinidüzenler. Çocukların zihinsel, dil, hareket, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekler.2.1. Oyuncağın ÖnemiOyun oynamak çocukların kendi deneyimlerini yaşayarak hayatı tanımalarının aracıdır. Çocuklar bunuoyuncakları aracılığı ile yapar. Oyuncaklar; çocukların beş duyusu ve…

Daha fazla oku
  • 0

BEBEKLER İÇİN FORM ÖRNEKLERİ

0-36 aylık dönemde çocuğunuzu bir eğitim kurumuna gönderdiğinizde sizden acil durumlarda ulaşmakamacıyla iletişim bilgileri ve çocuğunuzun sağlık geçmişini öğrenmeye, güvenliğini sağlamaya ve korumaya,hastalıklarını ve kullandığı ilaçlarını takip etmeye yönelik bir takım formları doldurmanız istenebilir. Buformlara ilişkin örnekler aşağıda sunulmuştur. Bilinçli anne babalar olarak bebek/çocuğunuz için buformlara benzer formların doldurulması konusunda hassas ve dikkatli olmanız önerilir.

Daha fazla oku
  • 0

BEBEKLERDE BESLENME

Beslenme insan yaşamının her döneminde önemlidir. Bireyler birbirlerinden yaş, cinsiyet, hareket, aileselgeçmiş ve hastalık durumları gibi çeşitli yönlerden farklılık gösterirler. Bu nedenle genel ilkeler yanındaplanlanacak olan beslenme programı bireye özgü olmalıdır.0-36 aylık çocuklarınızın beslenmesinde üç temel dönemden bahsedilebilir. Yaşamın ilk 0-6 ayı annesütüyle beslenme dönemi, 6-12 aylık dönemde ek besinlerle tanışma ve 12 ay üzerinde sağlıklı ve dengelibeslenme alışkanlığının kazanıldığı dönem olarak adlandırılabilir.4.1. 0-6 Ay Bebek Beslenmesi (Anne Sütü İle Beslenme)Anne sütü; yeni doğanda en üst düzeyde büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besinöğelerini içeren, sindirimi kolay doğal bir besindir.Bebeğinizin erken doğması ya da zamanında doğmuş olması sizin sütünüzün özelliğini etkilemez. Bunedenle yaşamın ilk altı ayında bebeğinize anne sütü dışında herhangi bir besin maddesi vermenizegerek yoktur. Eğer bebeğinize anne sütü veremiyorsanı…

Daha fazla oku
  • 0